www.zaldev.nl

Zaldev.nl

Zalig de vrede stichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.

Gods spraak:
"Kom tot MIJ, allen die vermoeid en belast zijt en IK geef u rust"

NBG 1951 Back to Top